Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và giám sát thực hiện

Ngày hỏi:12/10/2016

Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và giám sát thực hiện được quy định như thế nào? Bạn đọc Minh Quang Hoàng, địa chỉ mail hoangminh****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: So với thời của tôi thì việc dự đoán, dự báo thời tiết đã tốt hơn trước rất nhiều. Đây cũng là một phát triển đáng kể. Gần đây tôi còn nghe nói về tác động vào thời tiết. Cho tôi hỏi: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và giám sát thực hiện được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và giám sát thực hiện được quy định tại Điều 44 Luật khí tượng thủy văn 2015, theo đó:

   1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu tác động vào thời tiết xây dựng kế hoạch gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

   2. Kế hoạch tác động vào thời tiết phải bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

   a) Mục đích tác động vào thời tiết quy định tại Điều 42 của Luật này;

   b) Khu vực dự kiến thực hiện tác động vào thời tiết;

   c) Thời gian dự kiến thực hiện tác động vào thời tiết;

   d) Giải pháp thực hiện tác động vào thời tiết;

   đ) Cơ quan, tổ chức dự kiến thực hiện tác động vào thời tiết;

   e) Phương án bảo đảm an toàn, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động tác động vào thời tiết.

   3. Cơ quan, tổ chức đề nghị tác động vào thời tiết có trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng dân cư khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp về kế hoạch tác động vào thời tiết.

   4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

   5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 42 của Luật này.

   6. Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 42 của Luật này.

   7. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện tác động vào thời tiết.

   8. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các khoản 1, 2 và 3 Điều này. (Khoản này được hướng dẫn bởi Thông tư 09/2016/TT-BTNMT )

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xây dựng, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết và giám sát thực hiện, được quy định tại Luật khí tượng thủy văn 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản trên để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn