Xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải mới phải làm Báo cáo xả thải hay Đề án xả thải?

Ngày hỏi:07/11/2016

Nhà máy sản xuất có hệ thống xử lý nước thải đã được cấp phép xả thải. Sau đó nhà máy này đầu tư mở rộng sản xuất và đầu tư xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải mới bên cạnh hệ thống xử lý nước thải cũ đã được cấp phép. Tại thời điểm giấy phép xả thải hiện nay đã sắp hết hạn, Công ty muốn làm hồ sơ xin cấp phép xả thải cho cả 2 hệ thống xử lý (Hệ thống xử lý giai đoạn 2 mới đang trong giai đoạn xây dựng). Như vậy trong trường hợp này Công ty sẽ phải làm “Báo cáo xả thải” hay làm “Đề án xả thải”? Công ty có cần phải làm gia hạn xả thải cho hệ thống cũ nữa hay không? Trần Lê Nhật Giang (Bình Dương)

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Trường hợp này Công ty phải lập Báo cáo xả nước thải nguồn nước theo như quy định hướng dẫn lập Báo cáo tại Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 trong đó phải báo cáo rõ những nội dung hiện trạng của hệ thống xử lý đang có và phương án xử lý đối với hệ thống xử lý mới được xây dụng.

    Công ty không làm hồ sơ gia han cho hệ thống xử lý nước thải cũ mà ghép chung với nội dung Báo cáo xả thải.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn