Xin công nhận di tích lịch sử - văn hóa

Ngày hỏi:15/04/2013
Dòng họ tôi có nhà thờ do ông cha trước để lại, đã nhiều đời. Theo gia phả của tộc họ, từ thời nhà Nguyễn có một vị học hành đỗ đạt và từng làm quan triều đình, có công với nước, có sắc phong của nhà vua. Vậy chúng tôi muốn được nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hóa thì có được không? Nguyễn Trường Sơn (Nha Trang)
  • Theo quy định của Luật di sản văn hóa thì di tích lịch sử - văn hóa phải có một trong các tiêu chí, đó là:

   a) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương;

   b) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử;

   c) Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu;

   d) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật.

   Di tích lịch sử - văn hóa được xếp theo các hạng: di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia và di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt. Nếu nhà thờ họ trong trường hợp ông đề cập thuộc loại công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của địa phương hoặc gắn với nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của địa phương trong các thời kỳ lịch sử thì có thể được xem xét để công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Thẩm quyền quyết định và cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Ông có thể liên hệ cơ quan quản lý văn hóa ở địa phương nơi có nhà thờ họ để được hướng dẫn thủ tục xin công nhận, và cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu để chứng minh cho sự kiện.

   Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn