Xử lý kết quả kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài của cơ quan hải quan

Ngày hỏi:17/11/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc của tôi như sau: Xử lý kết quả kiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài của cơ quan hải quan được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý kết quảkiểm tra đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài của cơ quan hải quan được quy định tại Công văn 6644/TCHQ-GSQL năm 2018 hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   Xử lý kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan (Chi cục hải quan cửa khẩu và Cục/Chi cục Kiểm định hải quan):

   - Trường hợp kết quả kiểm tra xác định phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về bảo vệ môi trường: thực hiện tiếp thủ tục hải quan theo quy định;

   - Trường hợp kết quả kiểm tra xác định lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về bảo vệ môi trường thì xử lý theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi từ Ban biên tập.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn