Xử lý nước thải của nhà máy chế biến thủy sản

Ngày hỏi:11/08/2011
Hiện nay nhà máy cổ phần chế biến thủy sản F17 đóng trên đường 2-4, Vĩnh Hải - Nha Trang, không xử lý nước thải của nhà máy nên làm ô nhiễm nghiêm trọng khu dân cư Tây Nam - Vĩnh Hải. Cụ thể nước thải của nhà máy rò rỉ vào nhà dân, không khí xung quanh thì hôi thối cả ngày không thể sống được đặc biệt vào những ngày nắng nóng và những ngày nhà máy sản xuất nhiều. Để giải quyết vấn đề này, cụm dân cư xung quanh nhà máy đã gửi đơn lên cơ quan chức năng nhưng tình hình vẫn không cải thiện được. Nay tôi viết thư này, kính đề nghị Quý sở tư vấn hướng giải quyết giúp người dân cho chúng tôi để lấy lại môi trường sống trong sạch.

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • 1. Về xí nghiệp hơi kỹ nghệ Nha Trang:
   - Xí nghiệp sản xuất chính là khí Oxi và khí Acetylen. Trong quá trình sản xuất khí thải từ xí nghiệp ra ngoài môi trường là không đáng kể. Vào thời điểm kiểm tra mùi hôi phát sinh từ hoạt động sản xuất của xí nghiệp là hầu như không có.
   - Chi cục Bảo vệ môi trường nhận thấy mùi hôi mà người dân phản ánh phát sinh từ quá trình chiết nạp khí acetylen. Vì vậy, Chi cục Bảo vệ môi trường đã yêu cầu Xí nghiệp gia cố lại khu vực phòng chiết khí acetylen, tránh để khí rò rỉ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
   2. Về nhà máy Chế biến thủy sản F17:
   Vào thời điểm kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước thải có phát sinh mùi hôi từ bể aerotank, do bể được xây dựng hở gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh nhất là các hộ dân sống sát tường của Nhà máy tại vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Chi cục bảo vệ môi trường đã đề nghị Nhà máy có biện pháp khắc phục tình trạng phát tán mùi hôi trên (phương án thực hiện, kế hoạch lắp đặt thiết bị...) và báo cáo về Chi cục Bảo vệ môi trường để theo dõi.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn