Xử lý nước thải trong khu chăn nuôi tập trung được quy định ra sao?

Ngày hỏi:17/12/2018

Tôi thấy gần đây rất nhiều cơ sở chăn nuôi xả thải trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc xử lý nước thải trong khu chăn nuôi tập trung được hướng dẫn xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xử lý nước thải trong khu chăn nuôi tập trung được hướng dẫn xử lý được quy định tại Mục III Quyết định 397/QĐ-CN-MTCN năm 2017 Hướng dẫn phương án bảo vệ môi trường trong khu chăn nuôi tập trung do Cục trưởng Cục Chăn nuôi ban hành, cụ thể như sau:

   - Nước thải phải được dẫn trực tiếp từ các chuồng nuôi đến khu xử lý bằng hệ thống riêng và tách biệt với nước mưa

   - Nước thải phải được xử lý bằng một hoặc một nhóm các giải pháp sau: công trình khí sinh học, bể lắng, bể lọc, ao sinh học, chế phẩm sinh học hoặc các phương pháp khác đảm bảo hạn chế phát sinh mùi hôi, thối hoặc không chảy tràn ra môi trường xung quanh.

   - Cơ sở chăn nuôi tập trung có biện pháp xử lý chất thải lỏng, bảo đảm nước thải trước khi thải ra môi trường đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về nước thải chăn nuôi.

   - Nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận nước thải phải đáp ứng được các thông số ô nhiễm trong nước thải quy định tại QCVN 62-MT: 2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

   TT

   Thông số

   Đơn vị

   Giá trị C

   A

   B

   1

   pH

   -

   6-9

   5,5-9

   2

   BOD5

   mg/l

   40

   100

   3

   COD

   mg/l

   100

   300

   4

   Tổng chất rắn lơ lửng

   mg/l

   50

   150

   5

   Nitơ tổng số (theo N)

   mg/l

   50

   150

   6

   Coliform tổng số

   MPN hoặc CFU/100ml

   3000

   5000

   Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

   Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

   Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại nguồn tiếp nhận nước thải.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn