Xử lý ô nhiễm môi trường biển

Ngày hỏi:01/07/2016
Hiện nay, nhiều vùng biển của nước ta bị ô nhiễm, xin hỏi pháp luật có quy định gì về việc xử lý ô nhiễm môi trường biển không?

  Nội dung này được Thúy Loan- Tư vấn viên PL tư vấn như sau:

  • Câu hỏi của ông chúng tôi xin trả lời như sau:
   Điều 50 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, cụ thể là:
   1. Chất thải từ đất liền ra biển, phát sinh trên biển và hải đảo phải được thống kê, phân loại, đánh giá và có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
   2. Dầu, mỡ, dung dịch khoan, nước dằn tàu, hóa chất và các chất độc hại khác được sử dụng trong các hoạt động trên biển và hải đảo sau khi sử dụng phải được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định về quản lý chất thải.
   3. Việc nhận chìm, đổ thải ở biển và hải đảo phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất của loại chất thải và phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
   4. Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phải tuân thủ các điều ước quốc tế về biển và hải đảo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


  Nguồn:

  ® hoinongdan.org.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn