Xử phạt hành chính về hành vi phá rừng

Ngày hỏi:22/12/2009

Gia đình tôi phát rừng để trồng cây keo lai và trồng ngô, mỳ. Vừa qua Hạt kiểm lâm lập biên bản, đình chỉ không cho gia đình phát nữa và yêu cầu gia đình tôi cũng như một số hộ trong xã đến nộp phạt (phạt tiền). Gia đình tôi chỉ ký vào biên bản chứ không được giữ quyết định. Nay xin hỏi luật sư: Từ khi bị xử phạt, cán bộ yêu cầu trong một tuần chúng tôi phải nộp tiền phạt như vậy có đúng không? Pháp luật quy định về thủ tục chấp hành xử phạt như thế nào? Gia đình bị tạm giữ xe thì có được trả lại không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cũng như các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản quy định về việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau: + Sau khi ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải giao quyết định cho người bị xử phạt hoặc thông báo cho người bị xử phạt hoặc thông báo cho người đó đến nhận. Trường hợp đã qúa một năm mà người có thẩm quyền không thể giao quyết định xử phạt đến người bị xử phạt thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định đình chỉ đối với người đó, trừ hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần phải được chấp hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người có hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính được giao quyết định xử phạt (trừ trường hợp tiền phạt được nộp nhiều lần hoặc được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính). Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã hết thời hiệu thi hành do người bị xử phạt không có khả năng nộp tiền phạt thì người đã ra quyết định xử phạt phải tổng hợp, báo cáo về Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh giải quyết. + Trong trường hợp áp dụng hình thức phạt tiền đối với người vi phạm mà không tịch thu phương tiện, thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ giấy phép lưu hành phương tiện, giấy phép lái xe, giấy tờ cần thiết khác có liên quan hoặc tạm giữ phương tiện vi phạm cho đến khi tất cả những người trong vụ vi phạm bị xử phạt chấp hành xong quyết định xử phạt. Việc tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt phải được ghi trong quyết định xử phạt và phải lập biên bản tạm giữ phương tiện đối với người điều khiển phương tiện và phải ghi rõ lý do tạm giữ, thời gian tạm giữ cho đến khi người vi phạm bị xử phạt chấp hành xong quyết định xử phạt. Ngay sau khi người vi phạm bị xử phạt chấp hành xong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt trả lại phương tiện cho người vi phạm. Như luật sư đã nêu thì Hạt kiểm lâm khi xử phạt không giao quyết định xử phạt cho gia đình là không đúng và yêu cầu gia đình nộp phạt trong thời hạn một tuần là chưa đúng (luật quy định 10 ngày). Khi gia đình nộp xong tiền phạt thì cơ quan xử phạt sẽ trả lại xe (phương tiện) cho gia đình.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn