Yêu cầu chung về quản lý nước thải

Ngày hỏi:26/01/2021

Sắp tới đây, yêu cầu chung về quản lý nước thải được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định yêu cầu chung về quản lý nước thải như sau:

   - Nước thải phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

   - Nước thải được khuyến khích tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và mục đích sử dụng nước;

   - Nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại;

   - Việc xả nước thải sau xử lý ra môi trường phải được quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nước thải
  Nước thải sản xuất
  Nước thải sinh hoạt
  Phí nước thải công nghiệp
  Quản lý nước thải
  Quản lý xử lý nước thải
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn