Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ

Ngày hỏi:22/12/2018

Tôi đang muốn đăng ký đề tài cấp bộ về lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tôi đang tìm hiểu các quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi với.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 66/2017/TT-BTNMT quy định Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ như sau:

   - Phải tạo ra kết quả khoa học và công nghệ phục vụ các định hướng ưu tiên phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một hoặc một số lĩnh vực; phát triển hướng công nghệ ưu tiên. Kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải thể hiện tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng và đáp ứng được các mục tiêu của chương trình;

   - Phải bao gồm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có quan hệ trực tiếp và gián tiếp với nhau về chuyên môn;

   - Thời gian thực hiện chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ không quá 05 năm, trong đó thời gian tối đa thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể phải phù hợp với quy định đối với từng loại nhiệm vụ.

   Trên đây là quy định về yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn