Yêu cầu đối với đề án khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:12/03/2019

Xin chào, tôi có chút vấn đề thắc mắc như sau: Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Yêu cầu đối với đề án khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Thiên Ân - Phú Yên

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, yêu cầu đối với đề án khoa học:

   - Phải căn cứ vào các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; các chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   - Kết quả nghiên cứu là những đề xuất hoặc dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp luật với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn;

   - Thời gian thực hiện đề án không quá 24 tháng tính từ ngày ký hợp đồng khoa học và công nghệ.

   Trên đây là quy định về yêu cầu đối với đề án khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn