Yêu cầu kỹ thuật cho thuốc bảo vệ thực vật dạng sinh học

Ngày hỏi:10/08/2019

Cho tôi hỏi yêu cầu kỹ thuật cho thuốc bảo vệ thực vật dạng sinh học được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu về kỹ thuật đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng sinh học được quy định tại Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật QCVN 01-188:2018/BNNPTNT, cụ thể như sau:

   STT

   Ký hiệu

   Dạng thành phẩm

   Mô tả

   Các yêu cầu kỹ thuật trước bảo quản

   Các yêu cầu kỹ thuật sau bảo quản nhiệt độ cao

   Tiếng Anh

   Tiếng Việt

   1.

   TK

   Technical concentrate

   Thuốc kỹ thuật đậm đặc

   Chất được tổng hợp theo một quy trình công nghệ, gồm hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Còn có thể chứa những lượng nhỏ các phụ gia cần thiết và các chất hòaloãng thích hợp. Chỉ dùng để gia công các thành phẩm

   Ngoại quan

   -

   Hàm lượng hoạt chất

   -

   2.

   SC

   Suppension (or flowable) concentrate

   Huyền phù đậm đặc cải tiến (Huyền phù đậm đặc hay thuốc đậm đặc có thể lưu biến)

   Dạng huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong nước thành một chất lỏng. Hòa loãng với nước trước khi sử dụng.

   Ngoại quan

   -

   Hàm lượng hoạt chất

   -

   Độ tự phân tán

   -

   Tỷ suất lơ lửng

   -

   Độ mịn thử rây ướt

   -

   Độ bọt

   -

   3.

   WG

   Water dispersible granule

   Thuốc hạt phân tán trong nước

   Thành phẩm dạng hạt được làm rã và phân tán trong nước trước khi dùng

   Ngoại quan

   -

   Hàm lượng hoạt chất

   -

   Tỷ suất lơ lửng

   -

   Độ tự phân tán

   -

   Độ thấm ướt

   -

   Độ mịn thử rây ướt

   -

   Độ bọt

   -

   4.

   WP

   Wettable powder

   Bột thấm nước

   Thành phẩm ở dạng bột, phân tán được trong nước, tạo một huyền phù khi sử dụng

   Ngoại quan

   -

   Hàm lượng hoạt chất

   -

   Tỷ suất lơ lửng

   -

   Độ thấm ướt

   -

   Độ mịn thử rây ướt

   -

   Độ bọt

   -

   5.

   WT

   Water dispersible tablet

   Viên phân tán trong nước

   Thành phẩm dạng viên dẹt, hòa trong nước để hoạt chất phân tán, sau khi viên đã phân rã trong nước

   Ngoại quan

   -

   Hàm lượng hoạt chất

   -

   Tỷ suất lơ lửng

   -

   Độ mịn thử rây ướt

   -

   Độ bọt

   -

   6.

   XX

   Others

   Các dạng khác

   Gồm các dạng khác chưa đặt ký hiệu

   Ngoại quan

   -

   Hàm lượng hoạt chất

   -

   Trên đây là quy định về kỹ thuật của thuốc bảo vệ thực vật dạng sinh học.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn