Yêu cầu về thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước

Ngày hỏi:18/01/2019

Xin chào, theo tôi được biết tài nguyên nước là các nguồn nước mà con người sử dụng hoặc có thể sử dụng vào những mục đích khác nhau. Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa mới ban hành văn bản về biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì yêu cầu về thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Thông tư 31/2018/TT-BTNMT, có hiệu lực 10/02/2019, quy đinh yêu cầu về thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước như sau:

   1. Việc tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ lập báo cáo được thực hiện như sau:

   - Đối với báo cáo tài nguyên nước quốc gia, việc tổng hợp thông tin, số liệu có liên quan theo quy định tại Điều 6 Thông tư này được thực hiện cho từng năm trong kỳ báo cáo và cho cả thời kỳ năm (05) năm;

   - Đối với báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước, báo cáo sử dụng tài nguyên nước và báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, việc tổng hợp thông tin, số liệu có liên quan theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này được thực hiện trong năm báo cáo, thời gian tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

   2. Thông tin, số liệu sử dụng để tổng hợp phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đầy đủ và có nguồn gốc rõ ràng.

   Trên đây là quy định về yêu cầu về thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn