05 nội dung quan trọng cần biết về Án treo mới nhất

Ngày hỏi:02/01/2019

Tôi có người cháu phạm tội, nó phạm tội lần đầu với lại chỉ là phạm tội đánh bạc do có chơi đá gà, số tiền cũng không lớn nên không biết có được hưởng án treo hay không? Xin luật sư tư vấn giúp để gia đình chúng tôi biết một số vấn đề liên quan đến cho nó được hưởng án treo để gia đình có thể xin Tòa? Xin cảm ơn luật sư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

   Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015, Luật Thi hành án hình sự 2010Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP thì người thực hiện hành vi phạm tội, gia đình của người thực hiện hành vi phạm tội, người bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo... cần biết các nội dung sau đây về án treo:

   1. Chưa chắc được hưởng án treo khi đáp ứng đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định pháp luật

   Theo quy định pháp luật hiện hành thì người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

   - Có nhân thân tốt.

   - Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015 và không có tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015.

   Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì số tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

   - Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

   - Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

   Trên đây là các điều kiện cần để Hội đồng xét xử xem xét cho người bị xử phạt tù được hưởng án treo. Pháp luật không bắt buộc Hội đồng xét xử bắt buộc phải cho người bị xử phạt tù được hưởng án treo khi đáp ứng các điều kiện trên đây.

   2. Những trường hợp không cho hưởng án treo

   Người phạm tội bị xử phạt tù thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được xem xét cho hưởng án treo:

   - Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   - Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã.

   - Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo.

   - Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

   - Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

   - Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

   3. Thời gian thử thách tối đa không quá 05 năm.

   Theo quy định pháp luật hiện hành thì khi cho người phạm tội hưởng án treo, Hội đồng xét xử phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù.

   Tuy nhiên, thời gian thử thách không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.

   Ví dụ:

   - Một người bị tuyên phạt tù 03 tháng nhưng cho hưởng án treo. Thì thời gian thử thách là 01 năm (chứ không phải là 06 tháng).

   - Một người bị tuyên phạt tù 03 năm nhưng cho hưởng án treo. Thì thời gian thử thách là 05 năm (chứ không phải là 06 năm).

   4. Mỗi năm được rút ngắn thời gian thử thách của án treo từ 01 tháng đến 01 năm khi đủ điều kiện

   a. Điều kiện rút ngắn:

   Người được hưởng án treo có thể được xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện sau:

   - Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;

   - Có nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

   - Được Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.

   b. Mức rút ngắn

   Mỗi năm người được hưởng án treo chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần từ 01 tháng đến 01 năm. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

   c. Thẩm quyền rút ngắn

   Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện trên đây theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp hành án treo làm việc.

   5. Buộc phải chấp hành hình phạt tù trở lại

   Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm các nghĩa vụ sau đây từ 02 lần trở lên:

   - Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

   - Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

   - Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng.

   - Ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT