08 vấn đề cần lưu ý khi ủy quyền

Ngày hỏi:02/01/2019

Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Yên hiện đang sống và làm việc tại Lâm Đồng. Tôi muốn nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau. Cụ thể cho tôi hỏi khi ủy quyền cần phải lưu ý những vấn đề gì? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Bộ luật Dân sự 2015

   1. Hình thức ủy quyền

   - Giấy ủy quyền

   - Hợp đồng ủy quyền

   - Quyết định ủy quyền

   2. Thời hạn ủy quyền: Do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

   3. Thù lao ủy quyền: Bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   4. Ủy quyền lại

   + Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:

   - Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

   - Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

   + Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

   + Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

   5. Phạm vi ủy quyền: Bên ủy quyền nên nêu cụ thể phạm vi ủy quyền. Bên được ủy quyền chỉ thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền.

   6. Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền

   - Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

   - Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu hai bên có thỏa thuận.

   - Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

   - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

   - Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

   - Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

   - Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

   - Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.

   7. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền

   - Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

   - Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền nếu như không có thỏa thuận khác.

   - Nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ, bên ủy quyền sẽ được bồi thường thiệt hại.

   - Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

   - Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

   - Thanh toán chi phí hợp lý do bên được ủy quyền bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền. Ngoài ra bên ủy quyền trả thù lao cho bên được ủy quyền nếu có thỏa thuận về thù lao.

   8. Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

   - Trường hợp ủy quyền có thù lao:

   Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải trả thù lao tương ứng với công việc mà bên ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

   Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và nếu có thiệt hại phải bồi thường cho bên ủy quyền.

   - Trường hợp ủy quyền không có thù lao

   Bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên được ủy quyền trong một thời gian hợp lý. Ngoài ra bên ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho bên thứ ba về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nếu không thông báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực pháp luật ( trừ trường hợp bên thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã chấm dứt.

   Bên được ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên ủy quyền trong một thời gian hợp lý.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT