Các bước kiểm tra bắt buộc đối với vật liệu, chất lượng công nghệ của sàn nâng tàu là gì?

Ngày hỏi:28/03/2017

Các bước kiểm tra bắt buộc đối với vật liệu, chất lượng công nghệ của sàn nâng tàu là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Vĩnh, đang sinh sống tại Thanh Hóa, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi các bước kiểm tra bắt buộc đối với vật liệu, chất lượng công nghệ của sàn nâng tàu là gì? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Hoàng Vĩnh_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các bước kiểm tra bắt buộc đối với vật liệu, chất lượng công nghệ của sàn nâng tàu được quy định cụ thể tại Mục 2.1.3.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu ban hành kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BGTVT, theo đó:

   Từ khi bắt đầu đến kết thúc đóng mới sàn nâng tàu, Đăng kiểm viên phải tiến hành kiểm tra vật liệu, chất lượng công nghệ và trang thiết bị. Các bước kiểm tra bắt buộc là:

   (1) Kiểm tra vật liệu và trang thiết bị theo quy định ở Phần 7A và 7B Mục II của QCVN 21:2010/BGTVT;

   (2) Kiểm tra quy trình hàn và kiểm tra đường hàn bằng chụp ảnh phóng xạ theo quy định ở Phần 6 Mục II của QCVN 21: 2010/BGTVT;

   (3) Kiểm tra của Đăng kiểm viên trong phân xưởng, khi lắp ráp phân đoạn hoặc tổng đoạn;

   (4) Kiểm tra khi mỗi phần của sàn nâng tàu được hoàn thành;

   (5) Kiểm tra khi tiến hành thử theo quy định ở 2.1.4.

   Trên đây là tư vấn về các bước kiểm tra bắt buộc đối với vật liệu, chất lượng công nghệ của sàn nâng tàu. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn