Chế độ đối với lao động là người khuyết tật

Ngày hỏi:30/11/2011
Công ty tôi đang cần một người thành thạo sử dụng máy tính. Khi tuyển chọn, được một người đáp ứng các yêu cầu làm việc, nhưng người này lại bị tàn tật (bị liệt một chân). Xin hỏi việc sử dụng người lao động trong trường hợp này có bị ảnh hưởng, bị hạn chế gì không?
  • Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện bố trí sắp xếp việc làm cho người khuyết tật. Quyền làm việc của người khuyết tật được Nhà nước bảo hộ.

   Các chính sách của Nhà nước ta nhằm tạo việc làm, góp phần ổn định, cải thiện đời sống đối với người khuyết tật được thể hiện rõ trong nhiều văn bản pháp luật như Bộ luật Lao động, Luật Người khuyết tật ... Theo đó, Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của mỗi người. Đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể để bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho họ. Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Trường hợp người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật thì được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của Nhà nước. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh; được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước và miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất, kinh doanh theo tỷ lệ lao động là người khuyết tật, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô của doanh nghiệp.

   Nhà nước cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật. Pháp luật về lao động cũng có quy định thời giờ làm việc của người khuyết tật là không quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.

   Việc tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc trong trường hợp của công ty bạn là phù hợp chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta, rất đáng trân trọng. Chúc công ty của bạn hoạt động kinh doanh hiệu quả và phát đạt.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn