Được tuyển dụng có đương nhiên trở thành giáo viên vào biên chế không?

Ngày hỏi:06/12/2019

Mình tốt nghiệp học viện quản lý giáo dục. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Được tuyển dụng làm giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân trung học cơ sở. Như vậy có thuộc biên chế không bạn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn chỉ mới vừa tuyển dụng ở vị trí: giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân.

   Để được vào biên chế bạn phải trải qua hai giai đoạn sau:

   Thứ nhất: Trúng tuyển viên chức

   Để trúng tuyển viên chức có hai cách: thi tuyển viên chức và xét tuyển viên chức

   Thứ hai: Trải qua thời gian tập sự để được vào biên chế

   Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (theo cách gọi của bạn là vào biên chế của Nhà nước) theo quy định tại Điều 23 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

   “1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

   2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc với người tập sự.”

   Như vậy, sau khi trúng tuyển ở giai đoạn tuyển dụng nhân sự thì bạn phải trúng tuyển viên chức và trải qua thời gian tập sự thì mới được vào biên chế bạn nhé.

   => Bạn chỉ mới trúng tuyển ở giai đoạn tuyển dụng nhân sự thì không đương nhiên được xem là đã vào biên chế.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn