Hạn chế vay nợ của công ty chứng khoán được quy định ra sao?

Ngày hỏi:06/04/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì hạn chế vay nợ của công ty chứng khoán được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hạn chế vay nợ của công ty chứng khoán được quy định tại Điều 26 Thông tư 121/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán không được vượt quá 05 lần. Giá trị tổng nợ theo quy định này không bao gồm các khoản sau đây:

   + Tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng;

   + Quỹ khen thưởng phúc lợi;

   + Dự phòng trợ cấp mất việc làm;

   + Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.

   - Nợ ngắn hạn của công ty chứng khoán tối đa bằng tài sản ngắn hạn.

   - Công ty chứng khoán chào bán trái phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phải đảm bảo tuân thủ tỷ lệ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công ty chứng khoán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn