Người làm việc theo hợp đồng tại UBND xã có được bầu làm phó chủ tịch UBND xã không?

Ngày hỏi:31/08/2019

Tôi có em trai hợp đồng lao động tại UBND xã được 08 năm và được quy hoạch vào phó chủ tịch UBND xã. Vậy em tôi có đủ điều kiện như quy hoạch không và quy hoạch có sai không mong được giải đáp giúp. Về trình độ và bằng cấp thì đủ điều kiện miễm bàn ý tôi chỉ muốn biết người hợp đồng có được bầu lên làm lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới này không. Liệu lên lãnh đạo có phải nhất thiết công chức mới lên được chức danh đã quy hoạch hay không. Em trai tôi công tác tại xã vùng sâu vùng xa của huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì chức danh phó chủ tịch UBND xã là cán bộ xã.

   Căn cứ vào Quyết định 04/2004/QĐ-BNV thì Tiêu chuẩn đối với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân bao gồm:

   + Tuổi đời: Tuổi đời của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy địnhphù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.

   + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

   + Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

   + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụlần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.

   Quy định này không loại trừ việc một người làm ở vị trí không chuyên trách được bầu vào vị trí chủ tịch xã. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, nếu em bạn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn này thì vẫn có thể được quy hoạch vào vị trí trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn