Phân loại công chức theo quy định mới

Ngày hỏi:23/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Luật cán bộ, công chức sửa đổi vừa được thông qua quy định thế nào về phân loại công chức? Căn cứ vào đâu để phân loại? Có những loại công chức nào? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Điều 34 Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định:

  - Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng sau đây:

  + Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

  + Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

  + Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

  + Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên;

  + Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của Luật này (Ngạch khác) theo quy định của Chính phủ.

  - Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau:

  + Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

  + Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn