Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong BHXH được quy định thế nào?

Ngày hỏi:16/03/2020

Chào Ban biên tập. Xin hỏi thẩm quyền giải quyết tố cáo trong BHXH được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 21 Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020 quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo như sau:

   - Giám đốc BHXH tỉnh

   + Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của viên chức do mình quản lý trực tiếp;

   + Giải quyết tố cáo đối với người có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ khi còn là công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp nay đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác;

   + Giải quyết tố cáo đối với người không còn là viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật;

   + Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị do mình quản lý trực tiếp;

   + Giải quyết tố cáo hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trong phạm vi quản lý của mình.

   - Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp

   + Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của viên chức do mình quản lý trực tiếp;

   + Giải quyết tố cáo đối với người có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ khi còn là viên chức do mình quản lý trực tiếp nay đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác.

   - Tổng Giám đốc

   + Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp;

   + Giải quyết tố cáo đối với người có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ khi còn là công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp nay đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác hoặc khi còn là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nay đã chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà vẫn giữ chức vụ tương đương;

   + Giải quyết tố cáo đối với người không còn là công chức, viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp; người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật;

   + Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị do mình quản lý trực tiếp;

   + Giải quyết tố cáo mà Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc BHXH tỉnh đã giải quyết nhưng người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng pháp luật.

   =>Trên đây là quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo mà bạn yêu cầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giải quyết tố cáo
  Tố cáo
  BHXH
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn