Thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã trong lĩnh vực dầu khí

Ngày hỏi:18/11/2020

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì Thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 57 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

   Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

   - Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức;

   - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

   - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẩm quyền xử phạt
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn