Thời hạn thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:18/03/2020

Được biết Nghị định hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư sẽ có hiệu lực trong thời gian tới đây. Xin hỏi, khi kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt thì sau bao lâu có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 8 Điều 6 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020), thời hạn thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

   - Thời hạn bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

   Ngoài ra, nếu muốn tìm hiểu thêm về thời gian thực hiện các công việc trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, bạn có thể tham khảo thêm Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT