Tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy là bắt buộc áp dụng

Ngày hỏi:21/04/2010

Tiêu chuẩn Quốc gia "TCVN 3890: 2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng" được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 2726/QĐ-BKHCN ngày 1/12/2009 có phải là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng?

Nội dung này được Bộ Công an tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì các tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tự nguyện áp dụng. Nhưng đối với lĩnh vực PCCC tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng.

    Bởi, khoản 1 Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn có quy định: "Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật".

    Khoản 2 Điều 8 Luật PCCC ngày 29/6/2001 có quy định: "Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động có liên quan đến PCCC phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam về PCCC" và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ có quy định: "Tiêu chuẩn về PCCC của Việt Nam là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng gồm tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành có liên quan hoặc chuyên về PCCC".

    Vì thế, theo Bộ Công an, Tiêu chuẩn Quốc gia "TCVN 3890: 2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng" là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

    Mới đây, Bộ Công an cũng đã có Công văn đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân nghiêm túc chấp hành việc áp dụng Tiêu chuẩn trên trong quá trình thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo cũng như trong thẩm duyệt về PCCC. Đây là tiêu chuẩn xác định đủ điều kiện đưa nhà và công trình vào sử dụng và phải kiểm tra các điều kiện trên trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn