Tiểu đội trưởng trong lực lượng dự bị động viên có được hưởng phụ cấp không?

Ngày hỏi:18/03/2020

Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện là tiểu đội trưởng. Vừa qua tôi được bổ nhiệm vị trí này trong lực lượng dự bị động viên. Theo quy định hiện tại thì tôi được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi quy định mới quy định thế nào? Tôi có còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị nữa không? Mong Ban biên tập hỗ trợ tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 29 Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2020) quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên như sau:

   - Quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp.

   - Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng hoặc tương đương trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị và thôi hưởng phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Chính phủ quy định mức phụ cấp, điều kiện và thời gian được hưởng phụ cấp.

   => Như vậy theo quy định mới bạn vẫn được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn