Tính trợ cấp thất nghiệp

Ngày hỏi:11/07/2015

Tôi có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 3 năm 8 tháng. Theo thông tin tôi được biết là từ đầu năm 2015, người lao động (NLĐ) có thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp và sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, đối với trường hợp của tôi thì khi tôi đăng ký hưởng BHTN, 8 tháng lẻ đó có bị mất không?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định: “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

   Theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ- CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Việc làm 2013, NLĐ có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

   Căn cứ quy định trên, trường hợp chị có thời gian đóng BHTN 3 năm 8 tháng thì khi chị đăng ký hưởng BHTN chị sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp và 8 tháng lẻ còn lại của chị sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn