Trách nhiệm của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Ngày hỏi:26/12/2020

Xin được hỏi, đối với chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Cụ thể là các buổi âm nhạc thì có những trách nhiệm nào? Xin được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 144/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định về chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm, như sau:

   - Tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan;

   - Dừng hoặc thay đổi thời gian, quy mô hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn