Trình tự, thủ tục đánh giá công chức ngành Bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:07/12/2018

Việc đánh giá, phân loại công chức ngành Bảo hiểm xã hội nhằm quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật... công chức. Liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Trình tự, thủ tục đánh giá công chức ngành Bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục đánh giá công chức ngành Bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 7 Quyết định 1508/QĐ-BHXH năm 2015 quy định về đánh giá, phân loại công, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

   Trình tự, thủ tục đánh giá công chức là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện như sau:

   - Công chức viết báo cáo tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (Mẫu số 1 kèm theo). Báo cáo này được trình bày trước cuộc họp kiểm điểm công tác hàng năm của đơn vị trực thuộc hoặc BHXH tỉnh.

   - Các thành viên tham dự cuộc họp nhận xét, đóng góp ý kiến và tham gia đánh giá, phân loại bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ý kiến nhận xét, góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

   Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cấp trưởng các đơn vị cấu thành và đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên; đối với đơn vị trực thuộc không có cơ cấu cấp phòng, thì thành phần dự cuộc họp gồm toàn thể công chức, viên chức thuộc đơn vị đó.

   - Thẩm quyền đánh giá, phân loại:

   + Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá, quyết định phân loại Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH tỉnh sau khi tham khảo ý kiến của Phó Tổng Giám đốc phụ trách, biên bản nhận xét, góp ý của tập thể đơn vị, kết quả bỏ phiếu đánh giá, phân loại của tập thể đơn vị và văn bản đánh giá, nhận xét của cấp ủy đảng cùng cấp nơi công chức công tác.

   + Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoặc Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá, quyết định xếp loại đối với cấp phó của mình sau khi tham khảo biên bản nhận xét, góp ý của tập thể đơn vị, kết quả bỏ phiếu đánh giá, phân loại của tập thể đơn vị và văn bản đánh giá, nhận xét của cấp ủy đảng cùng cấp nơi công chức công tác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT