Trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:18/03/2020

Anh Sơn, hiện là cán bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, có thắc mắc gửi về ban biên tập như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, như sau:

   - Chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, các Đài phát thanh cấp huyện, thị xã thực hiện các quy định truyền tin về thiên tai;

   - Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin của chủ các công trình hồ chứa theo quy định tại Điều 37 Quyết định này;

   - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai; dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thiên tai
  Phòng chống thiên tai
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn