Văn bản nào qui định việc không xác định ngày tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01?

Ngày hỏi:09/01/2013

Tôi sinh năm 1960 là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc, nhưng khi cấp thẻ BHYT ghi sinh ngày 01/01/1960. Việc ghi ngày tháng sinh trong thẻ BHYT ngày 01 tháng 01 có đúng không? Văn bản nào qui định việc không xác định ngày tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  •  Phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu BHXH,BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo biểm y tế ; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, việc ghi ngày tháng năm sinh trong tờ khai tham gia BHXH,BHYT (mẫu số A01-TS) qui định như sau:
      “… Ngày, tháng, năm sinh: ghi như trong Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (qui định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số qui định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
             Như vậy, tất cả các trường hợp tham gia BHXH,BHYT nhưng chỉ có năm sinh mà không có ngày, tháng sinh, thì ngày, tháng sinh được ghi trong thẻ BHYT là ngày 01 tháng 01 theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
     


Nguồn:

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn