Việc lập KH đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM của xã

Ngày hỏi:17/10/2014

Việc lập KH đầu tư thực hiện đề án xây dựng NTM của xã thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • a/ Về việc xây dựng kế hoạch:

   - Việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề án cho năm tới của xã cần phải có ý tham gia của người dân và cộng đồng (được thực hiện như quy trình lấy ý kiến xây dựng đề án của xã). Danh mục công trình, dự án dự kiến ưu tiên đầu tư phải có trong danh mục công trình, dự án của đề án xây dựng nông thôn mới của xã.

   - Sau khi được HĐND xã thông qua, Ban quản lý xã gửi kế hoạch của xã cho UBND huyện để tổng hợp, thẩm định và phê duyệt kế hoạch chung toàn huyện và gửi cho tỉnh phê duyệt kế hoạch chung và gửi cho bộ ngành Trung ương để tổng hợp, làm căn cứ bố trí vốn.

   b/ Kế hoạch phân bổ vốn:

   - Sau khi nhận được thông báo phân bổ của tỉnh, UBND huyện tập hợp các nguồn vốn được phân bổ (vốn của Chương trình, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn từ các chương trình/dự án lồng ghép) và vốn tự huy động, phân bổ vốn cho từng xã.

   - UBND xã chỉ đạo Ban quản lý nông thôn mới xã phân bổ vốn cho từng công trình, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua.

   - Khung thời gian xây dựng kế hoạch nông thôn mới nên phù hợp với khung thời gian xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội (hàng năm và 5 năm).


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn