Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thông qua mạng điện tử

Ngày hỏi:08/07/2019

Chị tôi vừa thành lập một công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư. Nhân sự của công ty đòi hỏi có nhân viên là người nước ngoài để tiện cho một số hoạt động giao dịch của công ty. Hiện tôi được biết có thể xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông qua mạng điện tử. Vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục xin cấp giấy phép trên thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thông qua mạng điện tử
   (ảnh minh họa)
  • Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông qua mạng điện tử được quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

   Theo đó, thủ tục trên được thực hiện theo trình tự như sau:

   Bước 1: Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử

   Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH, có nội dụng quy định như sau: “Tài khoản giao dịch điện tử trong cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là tài khoản do người sử dụng lao động đăng ký để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử để thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.”

   Ngoài ra, căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về Nguyên tắc giao dịch điện tử trong cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, có nội dung quy định: Người sử dụng lao động khi thực hiện các giao dịch điện tử phải có tài khoản giao dịch điện tử để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử.

   Như vậy, việc đầu tiên công ty chị bạn cần làm là đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

   Bước 2: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

   Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, quy định như sau:

   “Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 Bộ luật Lao động và Điểm e và h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.”

   Như vậy, bước tiếp theo công ty chị bạn cần thực hiện chính là khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử

   Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

   Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về Cấp giấy phép lao động, cụ thể như sau:

   “Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.”

   Như vậy, bước cuối cùng công ty chị bạn cần thực hiện là khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn