Ảnh trên giấy khám sức khỏe lái xe phải là nền trắng?

Ngày hỏi:30/03/2021

Ảnh dán trên giấy khám sức khỏe của người lái xe phải là nền trắng hay xanh vậy ạ? Hay nền màu nào cũng được?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Phụ lục số 2 Mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT:

   Tại ghi chú số 4 có quy định về ảnh dán trên giấy khám sức khỏe của người lái xe như sau:

   Ảnh chụp trên nền trắng, trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày khám sức khỏe, còn rõ nét và nhận dạng được.

   Như vậy, ảnh dán trên giấy khám sức khỏe yêu cầu phải được chụp trên nền trắng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn