Bác sĩ đa khoa có được tư vấn y tế về việc mang thai hộ không?

Ngày hỏi:04/03/2021

Cho hỏi mình là bác sĩ đa khoa thì có đủ điều kiện để tư vấn về mặt y tế về việc mang thai hộ hay không? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 18 Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định trách nhiệm tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý của việc mang thai hộ như sau:

   Người tư vấn về y tế phải là bác sỹ chuyên khoa sản và tư vấn đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này. Người tư vấn về pháp lý phải có trình độ cử nhân luật trở lên và tư vấn đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này. Người tư vấn về tâm lý phải có trình độ đại học chuyên khoa tâm lý trở lên và tư vấn đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

   Theo quy định này, người tư vấn về y tế của việc mang thai hộ phải là bác sỹ chuyên khoa sản. Do đó bạn là bác sĩ đa khoa thì không đủ điều kiện để tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn