Ban hành, công bố áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi truồng, thu hái dược liệu

Ngày hỏi:30/08/2019

Được biết Bộ y tế vừa mới ban hành quy định về thực hành tốt nuôi trong thu hái dược liệu. Anh chị cho tôi hỏi việc Ban hành, công bố áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi truồng, thu hái dược liệu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ban hành, công bố áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi truồng, thu hái dược liệu
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 19/2019/TT-BYT (có hiệu lực ngày 27/09/2019) thì Ban hành, công bố áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên như sau:

   1. Ban hành các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên” của Việt Nam (GACP Việt Nam) tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

   2. Công bố các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO) tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là quy định về ban hành, công bố áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT