Bị rách Giấy xác nhận khuyết tật thì có xin cấp lại được không?

Ngày hỏi:01/10/2021

Do vợ em không cẩn thận mà rách 1 phần giấy xác nhận khuyết tật của con gái em. Vậy trường hợp này có dán lại để sử dụng được không? Hay là phải xin cấp lại ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bị rách Giấy xác nhận khuyết tật thì có xin cấp lại được không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 8 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật, trong đó:

   Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật bao gồm:

   - Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác;

   - Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được.

   Như vậy, trường hợp Giấy xác nhận khuyết tật của con gái anh bị rách thì được xem là hư hỏng không còn sử dụng được. Do đó, anh có thể làm thủ tục cấp đổi về thủ tục cụ thể như sau:

   - Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

   Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật đồng thời thu hồi lại Giấy xác nhận khuyết tật cũ.

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định cấp đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

   Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c, Khoản 2 Điều 8 Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp Giấy xác nhận khuyết tật không đúng về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn