Bị tiểu đường thì được lái xe những hạng nào?

Ngày hỏi:31/03/2021

Cho hỏi người bị bệnh tiểu đường thì được phép lái xe những hạng nào? Quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục số 1 Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe ban kèm theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT:

   SỐ TT

   CHUYÊN KHOA

   TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE NGƯỜI LÁI XE

   Người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng

   NHÓM 1

   (DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE HẠNG A1)

   NHÓM 2

   (DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE HẠNG B1)

   NHÓM 3

   (DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE CÁC HẠNG: A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE)

   VIII

   NỘI TIẾT

   Đái tháo đường (tiểu đường) có tiền sử hôn mê do đái tháo đường trong vòng 01 tháng.

   Như vậy, người bị đái tháo đường (tiểu đường) có tiền sử hôn mê do đái tháo đường trong vòng 01 tháng thì sẽ không được phép lái xe các hạng A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE nhưng vẫn được phép lái xe hạng A1 và B1.

   Trường hợp, người lái xe bị bệnh tiểu đường nhưng không thuộc trường hợp nêu trên thì được phép lái xe tất cả các hạng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn