Bộ Y tế có trách nhiệm gì trong việc thực hiện dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú?

Ngày hỏi:24/09/2018

Mọi người cho tôi hỏi: Bộ Y tế có trách nhiệm gì trong việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành với nội dung như sau:

   - Lồng ghép các hoạt động can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su trong Chương trình tổng thể về bao cao su ở Việt Nam.

   - Phân công đơn vị theo dõi việc thực hiện Thông tư.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Y tế trong việc tổ chức triển khai các quy định của Thông tư này, bao gồm:

   + Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn;

   + Cung cấp đủ tài liệu truyền thông về thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su cho các cơ sở;

   + Dự kiến nhu cầu sử dụng bao cao su hằng năm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn để xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung bao cao su;

   + Tham gia kiểm tra việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở trên địa bàn.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn