Các biểu hiện của các bệnh Rối loạn tâm thần do sử dụng rượu và các chất có thuốc phiện khi giám định pháp y tâm thần

Ngày hỏi:07/01/2019

Trong các đối tượng được nhà nước hỗ trợ hàng tháng có đối tượng mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần, và phải trình giấy giám định pháp y. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Các biểu hiện của các bệnh Rối loạn tâm thần bao gồm các biểu hiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các biểu hiện của các bệnh Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu và các chất có thuốc phiện khi giám định pháp y tâm thần bao gồm có ít nhất 3 trong số các biểu hiện quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BYT về Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   + Thèm muốn mạnh mẽ hoặc cảm thấy buộc phải sử dụng chất tác động tâm thần;

   + Khó khăn trong việc kiểm tra tập tính sử dụng chất tác động tâm thần về mặt thời gian bắt đầu, kết thúc hoặc mức sử dụng;

   + Một trạng thái cai sinh lý khi việc sử dụng chất tác động tâm thần bị ngừng lại hoặc giảm bớt;

   + Có hiện tượng dung nạp thuốc;

   + Sao nhãng các thú vui hoặc các thích thú trước đây;

   + Tiếp tục sử dụng chất tác động tâm thần mặc dù biết được hậu quả tác hại của chúng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn