Các đơn vị máu và chế phẩm máu phải có các thông tin gì?

Ngày hỏi:14/12/2018

Xem trên các chương trình về khám chữa bệnh tôi thấy trên các bịch máu về chế phẩm máu đều có ghi những ký tự. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Các đơn vị máu và chế phẩm máu dùng trong y tế phải có các thông tin gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các đơn vị máu và chế phẩm máu dùng trong y tế phải có các thông tin quy định tại Điều 21 Thông tư 26/2013/TT- BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Tên, địa chỉ cơ sở điều chế máu và chế phẩm.

   - Tên loại chế phẩm máu.

   - Mã số của đơn vị máu, chế phẩm máu: chỉ có một mã số duy nhất cho phép truy nguyên các thông tin về người hiến máu, quá trình lấy máu, sàng lọc, điều chế, lưu trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng đơn vị máu, chế phẩm máu.

   - Nhóm máu hệ ABO và Rh(D); thông tin về các nhóm máu khác (nếu có).

   - Ngày, tháng, năm lấy máu.

   - Tên dung dịch chống đông hoặc dung dịch bảo quản (đối với máu toàn phần hoặc khối hồng cầu).

   - Ngày hết hạn sử dụng.

   - Thể tích hoặc cân nặng của đơn vị chế phẩm máu.

   - Nhiệt độ bảo quản.

   - Ghi chú trên tất cả nhãn của túi máu, chế phẩm máu: “Cần truyền qua bộ dây truyền có bầu lọc; không được truyền nếu có hiện tượng tan máu, màu sắc bất thường”. Riêng với máu, chế phẩm máu đã chiếu xạ, cần ghi thêm: “Đã chiếu xạ”.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn