Cán bộ tham gia Đoàn đánh giá thực hành nuôi trồng, thu hái dược liệu phải đáp ứng tiêu chuẩn nào?

Ngày hỏi:03/09/2019

Xin chào ban biên tập, Anh chị cho tôi hỏi cán bộ tham gia Đoàn đánh giá thực hành nuôi trồng, thu hái dược liệu phải đáp ứng tiêu chuẩn nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 19/2019/TT-BYT (có hiệu lực ngày 27/9/2019) thì Cán bộ tham gia Đoàn đánh giá phải đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

   - Có trình độ đại học trở lên và được đào tạo về chuyên ngành dược hoặc nuôi trồng, bảo vệ thực vật, nông học, quản lý chất lượng dược liệu và công tác quản lý dược;

   - Đã được đào tạo, tập huấn về GACP, thanh tra, đánh giá GACP và nắm vững nguyên tắc, tiêu chuẩn GACP;

   - Trung thực, khách quan và nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế, quy định pháp luật trong quá trình đánh giá, không có xung đột lợi ích với cơ sở được đánh giá theo quy định tại Khoản 3 Điều này;

   - Trưởng Đoàn đánh giá có kinh nghiệm trong công tác quản lý dược hoặc y dược cổ truyền từ 02 (hai) năm trở lên.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn Cán bộ tham gia Đoàn đánh giá.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT