Chế độ chính sách đối với trẻ bị nhiễm HIV/AIDS

Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được hưởng chế độ chính sách gì?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định số 313/2005/QĐ-TTg ngày 02-12-2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước thì trẻ em nhiễm HIV/AIDS được hưởng các chế độ chính sách sau:

   - Trẻ em nhiễm HIV đang được nuôi dưỡng tại các cở sở bảo trợ xã hội của Nhà nước được hưởng trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất bằng 210.000 đồng/trẻ em/tháng và các khoản trợ cấp theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09-3-2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20-9-2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP; được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội mức ít nhất 130.000 đồng/người/năm (Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28-6-2007).

   - Đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS sống tại cộng đồng, do xã, phường quản lý được hưởng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên thấp nhất do xã, phường quản lý 65.000 đồng/người/tháng.

   Kinh phí để chi thực hiện chế độ trợ cấp và phụ cấp trên được bố trí trong dự toán chi bảo đảm xã hội của ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách nhà nước.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn