Chế độ nghỉ chịu tang đối với học viên của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Ngày hỏi:05/09/2017

Chế độ nghỉ chịu tang đối với học viên của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Bân, tôi đang là tình nguyện viên hỗ trợ những người nghiện ma túy, người bán dâm tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên. Trong quá trình tham gia tình nguyện, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể chế độ nghỉ chịu tang đối với học viên của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Tôi mong sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (09087***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ nghỉ chịu tang đối với học viên của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được quy định tại Điều 21 Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an ban hành như sau:

   - Việc giải quyết cho học viên về gia đình khi có việc tang của thân nhân được thực hiện theo Điều 33 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

   - Gia đình học viên phải làm Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú gửi Giám đốc Trung tâm. Nội dung Đơn phải nêu rõ họ tên, số Chứng minh nhân dân, nơi cư trú, mối quan hệ với học viên, thời gian đề nghị cho học viên được nghỉ chịu tang và cam kết quản lý, giám sát không để học viên sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang, chịu chi phí đón học viên về nhà và đưa trở lại Trung tâm.

   - Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình học viên, Giám đốc Trung tâm (hoặc người được Giám đốc Trung tâm ủy quyền) phải xem xét, Quyết định việc cho học viên nghỉ chịu tang. Quyết định phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian được nghỉ, trách nhiệm của gia đình trong việc đưa đón, quản lý học viên trong thời gian về chịu tang (Mẫu số 17). Quyết định được gửi cho gia đình học viên, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú và lưu trong hồ sơ học viên.

   - Việc cho phép học viên về chịu tang và khi tiếp nhận học viên trở lại Trung tâm phải được lập thành biên bản giao nhận với gia đình học viên; biên bản được lập thành hai bản, bên giao, bên nhận mỗi bên giữ một bản.

   - Học viên khi về gia đình phải xuất trình Quyết định của Giám đốc Trung tâm cho phép về nghỉ chịu tang với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

   - Khi tiếp nhận học viên trở lại Trung tâm, phải xét nghiệm tìm chất ma túy đối với học viên đó. Kết quả xét nghiệm được thông báo công khai cho học viên, gia đình biết và được ghi vào biên bản để làm cơ sở để bình bầu, xếp loại và có hình thức kỷ luật thích hợp.

   Trên đây là nội dung quy định về chế độ nghỉ chịu tang đối với học viên của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn