Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CCVC y tế

Ngày hỏi:08/04/2015
Ông Huỳnh Ngọc Dưỡng tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, tháng 11/2012, được tuyển dụng vào viên chức làm công tác thống kê tại Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ông Dưỡng được xếp lương có mã ngạch là 13.095, vậy ông có được hưởng được phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập không?

  Nội dung này được Bộ Y tế tư vấn như sau:

  • Tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

   Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13) để thực hiện các công chuyên môn dân số – kế hoạch hóa gia đình, được hưởng mức phụ cấp 30% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

   Hiện nay liên Bộ Y tế – Bộ Nội vụ đang xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

   Để xem xét giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, đề nghị ông Dưỡng trao đổi với cơ quan quản lý viên chức theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp ưu đãi nghề
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn