Chế độ ưu đãi đối với cán bộ y tế

Ngày hỏi:14/10/2014

Ông Bạch Mạnh Đồng, nguyên là cán bộ Phòng khám Đa khoa khu vực Vĩnh Bình thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình hỏi: Cán bộ y tế của Phòng khám Đa khoa khu vực Vĩnh Bình có được hưởng chế độ theo Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC không? Nếu được thì các cán bộ đã nghỉ hưu có được truy lĩnh chế độ này không?

  Nội dung này được Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, thì xã Tú Sơn có 4 thôn: Thôn Bợi; thôn Đô Lái; thôn Nà Nang và thôn Kim Bắc III thuộc thôn đặc biệt khó khăn, còn Phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh Bình thuộc thôn Bãi Chạo, xã Tú Sơn (không thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn).

   Theo Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II, thì xã Tú Sơn có 4 thôn: Thôn Bợi, thôn Đô Lái, thôn Nà Nang, thôn Kim Bắc III thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn.

   Tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của liên Bộ Y tế, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: Viên chức phải công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Ông Bạch Mạnh Đồng, công tác tại Phòng khám Đa khoa khu vực Vĩnh Bình, thôn Bãi Chạo, xã Tú Sơn (không thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn).

   Đến nay, Sở Y tế chưa nhận được quyết định nào của cấp có thẩm quyền quy định Phòng khám Đa khoa khu vực Vĩnh Bình, thôn Bãi Chạo, xã Tú Sơn huyện Kim Bôi thuộc diện vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Do vậy, ông Bạch Mạnh Đồng không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp theo Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn