Chính sách của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao trước ngày 01/7/2007 được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:20/08/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Chính sách của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao trước ngày 01/7/2007 được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói về vấn đề này hay không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chính sách của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao trước ngày 01/7/2007 được quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Pháp lệnh thể dục, thể thao năm 2000 với nội dung như sau:

   - Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người tham gia hoạt động thể dục, thể thao và hưởng thụ giá trị thể dục thể thao; phát triển thể thao thành tích cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; giữ gìn và phát triển thể thao dân tộc kết hợp với phát triển thể thao hiện đại phù hợp với bản sắc văn hoá Việt Nam.

   - Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người tham gia hoạt động thể dục, thể thao và hưởng thụ giá trị thể dục thể thao; phát triển thể thao thành tích cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; giữ gìn và phát triển thể thao dân tộc kết hợp với phát triển thể thao hiện đại phù hợp với bản sắc văn hoá Việt Nam.

   - Nhà nước có chính sách và biện pháp đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao, cán bộ, giáo viên, giảng viên chuyên ngành thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.

   - Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong hoạt động thể dục, thể thao.

   Trên đây là nội dung trả lời về chính sách của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao trước ngày 01/7/2007. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Pháp lệnh thể dục, thể thao năm 2000.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn