Chuẩn bị cơ sở pháp lý cho việc thanh tra ngành Dược được quy định ra sao?

Ngày hỏi:02/03/2019

Tội hiện đang công tác tại Phòng Y tế của huyện. Có trách nhiệm trong việc phối hợp cho cuộc thanh tra về lĩnh vực Dược sắp tới. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Việc chuẩn bị cơ sở pháp lý cho việc thanh tra ngành Dược được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc chuẩn bị cơ sở pháp lý cho việc thanh tra ngành Dược được quy định tại Mục 1 Quyết định 5026/QĐ-BYT năm 2009 ban hành hướng dẫn Quy trình thanh tra Dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   Ban hành Quyết định thanh tra. Quyết định thanh tra phải ghi rõ:

   - Căn cứ pháp lý để tiến hành thanh tra;

   - Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;

   - Thời hạn, thời gian tiến hành thanh tra;

   - Họ tên, chức danh của Trưởng Đoàn và các thành viên của Đoàn thanh tra.

   Chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được thanh tra và các căn cứ pháp lý cần sử dụng cho cuộc thanh tra.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn