Chức năng quản lý tài sản, trang thiết bị của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã

Ngày hỏi:26/12/2020

Chức năng quản lý tài sản, trang thiết bị của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức năng quản lý tài sản, trang thiết bị của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã quy định tại Tiểu mục 13 Mục II Quy định bạn hành kèm theo Quyết định 3532/QĐ-BYT năm 2020, cụ thể như sau:

   - Danh mục tài sản trang thiết bị: Mã tài sản, tên tài sản, loại tài sản, bộ phận sử dụng, số lượng, nguyên giá, hao mòn/ khấu hao, giá trị còn lại, ngày ghi tăng, ký hiệu, hãng sản xuất, năm sản xuất, chứng nhận, tình trạng, hạn sử dụng, ghi chú;

   - Lập phiếu dự trù: Mã tài sản, tên tài sản, quy cách Model/mẫu mã, hãng/Nước Nhà cung cấp, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền, ghi chú;

   - Nhận vật tư trang thiết bị: Mã tài sản, tên tài sản, loại tài sản, bộ phận sử dụng, số lượng, nguyên giá, hao mòn/ khấu hao, giá trị còn lại, ngày ghi tăng, ký hiệu, hãng sản xuất, năm sản xuất, chứng nhận, tình trạng, hạn sử dụng, ghi chú;

   - Quản lý và kết xuất các thông tin báo cáo: biên bản giao nhận, biên bản kiểm kê, biên bản thanh lý, báo cáo tăng giảm công cụ dụng cụ, sổ tài sản cố định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn