Chức năng quản lý truyền thông, giáo dục sức khỏe của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã

Ngày hỏi:26/12/2020

Chức năng quản lý truyền thông, giáo dục sức khỏe của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức năng quản lý truyền thông, giáo dục sức khỏe của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã quy định tại Tiểu mục 14 Mục II Quy định ban hành kèm theo Quyết định 3532/QĐ-BYT năm 2020, cụ thể như sau:

   - Quản lý hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe bao gồm các thông tin: Nội dung đầu mục hoạt động tuyên truyền, thời gian tổ chức, các hoạt động cụ thể, địa điểm thực hiện, kết quả đầu ra, đơn vị/người thực hiện, phối hợp thực hiện;

   - Xây dựng, quản lý, lưu trữ kế hoạch, các văn bản liên quan và nội dung tài liệu, tư liệu, hiện vật phục vụ công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT